Maria-Boodschap is een Nederlandstalig lyceum, een ASO-school, een vrije school,
een actieve school, gelegen in de vijfhoek van Brussel.
Mabo is een school waar plaats is om te leren en te leven.

Oxfam brunch

De Oxfam Wereldwinkel organiseert op zondag 9 oktober, van 9.00 tot 14.00 u, een brunch op onze school (hier vindt u het facebookevenement).

Op het menu ...


CLB-team

Hanne (links op de foto) en Jorien (rechts) zijn het nieuwe CLB-team verbonden aan Mabo. Zij staan klaar om alle ...


Taalclub

De taalclub, bedoeld voor leerlingen van het eerste jaar, vindt plaats op elke woensdagnamiddag, van 12.30 tot ...


Sport na school

Als school willen wij er u op attent maken dat 2 uren sport (LO) per week te weinig is om een gezonde levensstijl na te streven. Wij kiezen er dan ook voor om ...


Nieuw dit schooljaar

Nederlands extra: taalondersteuning op maat voor eerstejaars

Leerlingen van het eerste jaar die extra taalondersteuning nodig hebben, zullen op donderdagvoormiddag het project ‘Nederlands extra’ volgen. In dat project wordt de taalvaardigheid van de ...
 

Enkele belangrijke data in de eerste maanden van het schooljaar

Dinsdag 13 september: infoavond en oudercafé vanaf 19.00 u.

 

Donderdag 15 en vrijdag 16 ...

 


Maria-Boodschaplyceum Moutstraat 22 - 1000 Brussel tel. 02 506 89 20 - E-mail: mabo@skynet.be - foto's: Kris Van Beek - webdesign: Filip Vandeputte