Inschrijvingen

Inschrijvingen 2024-2025

Alles over de inschrijvingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel voor het schooljaar 2024-2025 vindt u op de website inschrijveninbrussel.be.

De aanmeldingsperiode voor het eerste leerjaar A loopt van 25 maart (10.00 uur) tot 19 april (16.00 uur) 2024 via dezelfde website. Het is noodzakelijk uw kind eerst online aan te melden. Na een toewijzingsbericht van het LOP zal u een link krijgen om een afspraak vast te leggen voor inschrijving. Volgende voorrangsregels zijn van toepassing:

Inschrijven voor het 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar kan vanaf 27 mei 2024, 9.00 uur. Er geldt echter een voorrangsperiode tussen 27 mei en 30 mei 2024 voor leerlingen met minstens één Nederlandstalige ouder. 55% van alle plaatsen is voorbehouden voor kinderen met minstens één ouder die voldoende Nederlands spreekt. Nadien worden alle aanvragen tot inschrijving chronologisch behandeld. Ook al heeft u dus geen voorrang, ook dan kan u uw vraag tot inschrijving reeds indienen vanaf 27 mei.

De vraag tot inschrijving kan u indienen via de knop hieronder. Enkel de vragen tot inschrijvingen via deze link (en niet telefonisch) worden geregistreerd, de chronologie is hierbij van belang. Indien u van de voorrangsregel geniet, gelieve dan uw bewijs van geldige voorrang klaar te houden, u zal dit meteen moeten uploaden.

Meer info over aanmelden en voorrang vindt u in onderstaande brochure en op www.inschrijveninbrussel.be.

De vraag tot een inschrijving voor het huidige schooljaar 2023-2024 kan u indienen via inschrijvingen@mabobrussel.be.