Studieaanbod /

Tweede graad

In de tweede graad maak je een keuze tussen de verschillende studierichtingen: Economische wetenschappen, Humane wetenschappen, Grieks-Latijn, Latijn, Moderne talen of Natuurwetenschappen.

Economische wetenschappen

Derde jaar 32/33Vierde jaar 32/33
Economie5Economie4
Nederlands 4Nederlands 4
Frans 4Frans 4
Engels 3Engels 2
Duits2
Biologie1Biologie1
Chemie1Chemie1
Fysica1Fysica1
Aardrijkskunde2Aardrijkskunde2
Geschiedenis2Geschiedenis2
Godsdienst2Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2Lichamelijke opvoeding2
Beeld1Muziek1
Wiskunde 4/5Wiskunde 4/5

Kies je voor Economische wetenschappen, omdat je alleen interesse hebt voor de kunst van het ondernemen, waarbij veel winst wordt gemaakt? Misschien, maar dan zal je snel merken dat het vak Economie veel meer is. Economie gaat ook over werken, over geld uitgeven, over een bedrijf opstarten, over producten maken, over kopen en verkopen in het buitenland, over het pensioen, maar ook over werkloosheid, over falen, over armoede, over uitbuiting, over milieuverontreiniging en over oneerlijk ondernemen.

‘Groeien’ en ‘globaliseren’ zijn na ‘winst’ de  meest gebruikte woorden in de economie. Ze zorgen inderdaad voor welvaart: het kunnen waarmaken van meer en meer behoeften. Je leert echter ook dat de natuur kostbaar is en door de economische mens best wordt gekoesterd. Dat ‘iedereen’ het recht heeft een welvarend leven te leiden. En dat de markteconomie niet zaligmakend is.

Een leerling Economische wetenschappen:

Grieks-Latijn

Derde jaar 32/33Vierde jaar 32/33
Grieks4Grieks 4
Latijn4Latijn 4
Nederlands4Nederlands 4
Frans3Frans 3
Engels2Engels 2
Biologie1Biologie 1
Chemie1Chemie 1
Fysica1Fysica 1
Aardrijkskunde1Aardrijkskunde 1
Geschiedenis2Geschiedenis 2
Godsdienst2Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding2Lichamelijke opvoeding 2
Beeld 1Muziek 1
Wiskunde4/5Wiskunde4/5

Wie de geschiedenis bestudeert begrijpt het heden beter. En wie heeft ons heden meer vormgegeven dan de Grieken en Romeinen? Kritiek op democratie, schoonheid van poëzie, opvattingen over oorlog, mijmeringen over liefde… De klassieke teksten bevatten talloze waardevolle ideeën die nooit hun actualiteit hebben verloren.

De inspanningen die je hebt geleverd om de taal te leren worden beloond. Vanaf het vierde jaar lees je en ‘smaak’ je de prachtige literatuur van Grieken en Romeinen in de oorspronkelijke tekst. Historiografie, epische en lyrische poëzie, retoriek, dramatiek, rechtskundige en filosofische teksten: allerlei thema’s komen aan bod.

Bij de lectuur besteed je niet alleen aandacht aan de literaire kwaliteiten van auteurs en teksten, maar uiteraard ook aan het historisch en maatschappelijk kader waarbinnen deze teksten ontstaan zijn, en de invloed die ze hebben uitgeoefend op onze kunst en cultuur.

Latijn

Derde jaar 32/33Vierde jaar 32/33
Latijn5Latijn 5
Nederlands4Nederlands 4
Frans4Frans 3
Engels3Engels 2
Duits2
Biologie1Biologie 1
Chemie1Chemie 1
Fysica1Fysica 1
Aardrijkskunde2Aardrijkskunde 2
Geschiedenis2Geschiedenis 2
Godsdienst2Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding2Lichamelijke opvoeding 2
Beeld 1Muziek1
Wiskunde 4/5Wiskunde4/5

Wie de geschiedenis bestudeert begrijpt het heden beter. En wie heeft ons heden meer vormgegeven dan de Grieken en Romeinen? Kritiek op democratie, schoonheid van poëzie, opvattingen over oorlog, mijmeringen over liefde… De klassieke teksten bevatten talloze waardevolle ideeën die nooit hun actualiteit hebben verloren.

De inspanningen die je hebt geleverd om de taal te leren worden beloond. Vanaf het vierde jaar lees je en ‘smaak’ je de prachtige literatuur van Grieken en Romeinen in de oorspronkelijke tekst. Historiografie, epische en lyrische poëzie, retoriek, dramatiek, rechtskundige en filosofische teksten: allerlei thema’s komen aan bod.

Bij de lectuur besteed je niet alleen aandacht aan de literaire kwaliteiten van auteurs en teksten, maar uiteraard ook aan het historisch en maatschappelijk kader waarbinnen deze teksten ontstaan zijn, en de invloed die ze hebben uitgeoefend op onze kunst en cultuur.

Moderne talen

Derde jaar 32Vierde jaar 32
Communicatiewetenschappen
en taaltechnologie
2
Nederlands 5Nederlands 4
Frans 5Frans 4
Engels 3Engels 3
Duits2Duits2
Spaans 2Spaans2
Biologie1Biologie 1
Chemie1Chemie 1
Fysica1Fysica 1
Aardrijkskunde1Aardrijkskunde 1
Geschiedenis2Geschiedenis 2
Godsdienst2Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding2Lichamelijke opvoeding 2
Beeld 1Muziek1
Wiskunde 4/5Wiskunde 4/5

De richting Moderne talen combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. Je verdiept je communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarenboven krijg je Duits en Spaans. De studierichting daagt je ook uit op het vlak van communicatiewetenschappen, taalsystematiek en literatuur.

Een leerling Moderne talen:

Humane wetenschappen

Derde jaar 32/33Vierde jaar 32/33
Sociologie en Psychologie 3Sociologie en Psychologie3
Filosofie1Filosofie2
Kunstbeschouwing 1Kunstbeschouwing 1
Nederlands4Nederlands 4
Frans4Frans 4
Engels3Engels 2
Biologie1Biologie 1
Chemie1Chemie 1
Fysica1Fysica 1
Aardrijkskunde2Aardrijkskunde 2
Geschiedenis2Geschiedenis 2
Godsdienst2Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding2Lichamelijke opvoeding 2
Beeld 1Muziek 1
Wiskunde 4/5Wiskunde 4/5

De richting Humane wetenschappen combineert een brede algemene vorming met de vakken Filosofie, Kunstbeschouwing, Sociologie en Psychologie.

Je maakt kennis met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Je leert kijken en luisteren naar kunst en je leert de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkel je een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leer je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Je maakt kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

Een leerling uit de richting Humane wetenschappen:

Natuurwetenschappen

Derde jaar 32Vierde jaar 32
Biologie2Biologie2
Chemie2Chemie2
Fysica3Fysica2
Aardrijkskunde2Aardrijkskunde 2
Wiskunde 5Wiskunde 55
Nederlands4Nederlands 4
Frans4Frans 4
Engels3Engels 2
Duits2
Geschiedenis2Geschiedenis 2
Godsdienst2Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding2Lichamelijke opvoeding 2
Beeld 1Muziek 1

De richting Natuurwetenschappen combineert een brede algemene vorming met een verdieping in de wetenschappen. Waarom suizen je oren in een zwembad? Waar landt de regenboog? Waarom zinkt een blikje cola en drijft een blikje cola light? Hoe ontstaan spierkrampen bij hevig sporten? Hoe kan de aarde rond de zon draaien zonder motor of pedalen? Op deze en nog vele andere vragen krijg je een antwoord in de lessen Biologie, Chemie en Fysica.

Een leerling Natuurwetenschappen: