Studieaanbod /

Eerste graad

De eerste graad is een observerende en oriënterende graad. Dat betekent dat je een algemene brede vorming krijgt en tevens keuzes maakt waarbij je kan proeven van verschillende vakken, om je talenten en interesses te verkennen.

Eerste jaar

Algemene vorming27
Nederlands4
Frans3
Engels1
Wiskunde4
Techniek2
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde2
Geschiedenis1
Mens en samenleving2
Godsdienst2
Muziek1
Beeld1
Lichamelijke opvoeding2
Keuzegedeelte5
Latijn4
Computerlabo0,5
Taalatelier Frans of Nederlands0,5

OF

Projecten2
Computerlabo0,5
Antieke cultuur0,5
Taalatelier Frans1
Wiskunde-atelier1

We integreren de doelen van het ICT-leerplan en het funderend leerplan in de verschillende vakken en in onze schoolactiviteiten waarbij de leerlingen een open blik ontwikkelen op de (digitale) maatschappij. De doelen van het ICT-leerplan komen ook aan bod in het vak Computerlabo dat alle leerlingen wordt aangeboden gedurende de eerste helft van het jaar.

Leerlingen die al meteen voor een sterk theoretische richting opteren, kunnen bij de start kiezen voor vier uren verdieping Latijn.

Ofwel kan er gekozen worden voor drie verkennende en verdiepende projecten, twee uren per week, met het accent op wetenschap (Innovatie en Techniek), taalvaardigheden (Taalatelier Nederlands) en kunst & cultuur (Artistieke Vorming). Deze leerlingen krijgen ook extra differentiatie via een Taalatelier Frans en een Wiskunde-atelier, telkens één uur per week.

De tweede helft van het jaar bieden we voor wie Latijn kiest één uur Taalatelier Frans of Taalatelier Nederlands; de andere leerlingen genieten van één uur Antieke Cultuur.

We bieden een gedifferentieerde aanpak binnen alle vakken en uren.


Tweede jaar

Algemene vorming25
Nederlands4
Frans3
Engels2
Wiskunde4
Techniek2
Natuurwetenschappen1
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Godsdienst2
Muziek1
Beeld1
Lichamelijke opvoeding2
Basisoptie7
Grieks en Latijn3+4

OF

Latijn5
Economie en organisatie5
Maatschappij en welzijn5
Moderne talen en wetenschappen2+3

EN

Woord1
Natuurexploratie1
of
Nederlands extra2

Er zijn vier basisopties van telkens vijf uur, uitgezonderd de basisoptie Klassieke talen met het pakket Grieks-Latijn dat zeven uur bevat. Deze opties laten de leerlingen proeven van nieuwe vakken om hun interesses en talenten verder te ontdekken. Bovendien helpen deze opties de leerlingen om in de tweede graad te kiezen voor een studierichting die het best aansluit bij hun interesses en talenten.

Elke basisoptie is even belangrijk. Een basisoptie in het tweede jaar van de eerste graad mag niet bepalend mag zijn en sluit dus geen richtingen uit in de hogere jaren. Wie bijvoorbeeld de basisoptie Economie en organisatie volgt, kan in het derde jaar toch kiezen voor bijvoorbeeld de richting Natuurwetenschappen. Wie geen Klassieke talen volgde in het tweede jaar, sluit deze richting wel uit in zijn verdere schoolloopbaan.

Met het vak Woord willen wij de leerlingen ondersteunen in hun spreek- en leesvaardigheden en met het vak Natuurexploratie hun wetenschappelijke interesses aanspreken.

Voor leerlingen met een taalachterstand Nederlands bieden we Nederlands extra aan. Voor leerlingen met een kennisvoorsprong bieden we het Plusproject aan.

De vier basisopties kort voorgesteld:

Basisoptie Economie en organisatie
Basisoptie Klassieke talen met het pakket Latijn of Grieks-Latijn
Basisoptie Maatschappij en welzijn
Basisoptie Moderne talen en Wetenschappen