Mabo bruist /

Wiskunde en wetenschappen

Een opstapje naar de olympiades: elk jaar in maart nemen de leerlingen van de eerste graad deel aan de wiskunde-kangoeroewedstrijd. Dit biedt een goede uitdaging om leerlingen naast het gewone leerplan ook kennis te laten maken met probleemoplossend denken en het oplossen van creatieve puzzels. Doorheen het jaar worden zij hierin begeleid en ondersteund in de lessen wiskunde. Dit wakkert hun enthousiasme aan en het is dan ook mooi om te zien dat er elk jaar een heel aantal leerlingen in slagen een mooie prijs in de wacht te slepen!

Wiskundeolympiade: Olympische Spelen in de Moutstraat? De Olympische discipline die jaarlijks ruim 100 leerlingen een hele woensdagnamiddag in de ban houdt, bestaat niet uit discuswerpen of marathonlopen, maar uit nadenken over dertig wiskunde-probleempjes. De deelnemers zijn leerlingen uit het derde tot het zesde jaar. Enkele van hen stromen door naar de tweede ronde en – wie weet – misschien naar de finale. Het competitie-aspect maakt het spannend, maar toch is het ons daar niet in de eerste plaats om te doen. Belangrijker vinden we dat zoveel mogelijk leerlingen het denk- en puzzelplezier meemaken en er iets uit leren. De volgende ochtend merk je dat ze erg benieuwd zijn naar elkaars oplossingen en die van de leerkrachten: “Hoe heb jij die vraag over de wijzers van de klok opgelost?”, “Hoeveel delers heb je gevonden?”…

Tijdens de ‘wiskunde b-dag’ in november proeven de leerlingen van de derde graad met zes uur wiskunde een hele dag van authentiek wiskundig onderzoek. Deze dag is een wedstrijd waarbij Nederlandse, Vlaamse en Duitse leerlingen gelijktijdig zoeken op hetzelfde wiskundige probleem. Op het einde van de dag moeten de groepjes leerlingen een verslag klaar hebben met hun oplossingen.

Omdat velen onder onze leerlingen aangeven dat ze na het secundair onderwijs wensen deel te nemen aan de toelatingsproef geneeskunde en tandheelkunde, wordt hier op twee manieren aan tegemoetgekomen. Om te beginnen krijgen de leerlingen vanaf het vierde jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan de wetenschaps-olympiades: de Junior Olympiade Natuurwetenschappen (voor leerlingen van het vierde jaar) en de Geo-, Bio-, Chemie- en Fysicaolympiade (voor leerlingen van het vijfde en het zesde jaar). Daarenboven worden er extra lessen ingericht ter voorbereiding van de toelatingsproeven tijdens de middagpauze. Samen met de aandacht voor het type vragen in de toelatingsproeven tijdens de reguliere lessen wetenschappen, zorgt dit voor een ideale voorbereiding.