Mabo bruist /

Fietsen

Als Brusselse school promoten wij het fietsen in de stad. Onze fietsambassadeurs organiseren campagnes die stimuleren om met de fiets naar school te komen. Bij de start in 2013 waren ze met zes. Nu zijn ze met ongeveer twintig uit alle jaren en richtingen. Zij rollen geregeld de rode loper uit, zetten fietsers in de bloemetjes, steken promofilmpjes in elkaar die tonen waarom je meer beleeft op de fiets dan op de tram of bus, ze organiseren een fietspooling of een fietsapplaus. Ze denken mee na over het mobiliteitsbeleid van de stad en nemen deel aan uitwisselingen met fietsende scholen uit Kopenhagen en Madrid.

In onze fietspooling begeleiden leerkrachten en leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde jaar jongere leerlingen naar school. Fietsen in groep is niet alleen leuk, het heeft nog tal van voordelen: leerlingen leren andere leerlingen uit hun buurt kennen, een groep fietsers is beter zichtbaar, automobilisten rijden voorzichtiger in de buurt van een groep én het is gezond en milieuvriendelijker.