Studieaanbod /

Derde graad

In de derde graad wordt de studiekeuze verfijnd: je combineert je richtingsvak met Wiskunde of Moderne talen. Daarnaast kan je in de meeste richtingen nog een keuze maken tussen verschillende optievakken. Met het oog op verdere studies worden alle vakken met meer diepgang behandeld, en je sluit het zesde jaar af met een onderzoek binnen je richtingsvak.

Vanaf het schooljaar 2023-2024 zal in het vijfde jaar de modernisering doorgevoerd worden. Op het Maria-Boodschaplyceum zal je als leerling terecht kunnen voor volgende richtingen: Economie – Moderne talen, Economie – Wiskunde, Grieks-Latijn, Grieks – Wiskunde, Humane Wetenschappen, Latijn – Moderne talen, Latijn – Wiskunde, Moderne talen en Wetenschappen – Wiskunde.

Als je op zoek bent naar de lessentabellen van het zesde jaar voor schooljaar 2023-2024 kan je hier klikken.

Economie-moderne talen

Vijfde jaar 32Zesde jaar (schooljaar 2024-2025)32
Economie4Economie 4
Nederlands4Nederlands 4
Frans4Frans 4
Engels3Engels 3
Duits2Duits2
Wiskunde 3Wiskunde 4
Natuurwetenschappen2Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde1Aardrijkskunde 1
Geschiedenis2Geschiedenis 2
Godsdienst2Godsdienst 2
Taaltechniek – taalredactie1
Lichamelijke opvoeding2Lichamelijke opvoeding2
Optievak2Optievak 2

Economie-wiskunde

Vijfde jaar 32Zesde jaar (schooljaar 2024-2025)32
Economie4Economie 5
Nederlands4Nederlands 4
Frans3Frans 3
Engels2Engels 2
Wiskunde 6Wiskunde 6
Biologie1Biologie1
Fysica1Fysica1
Chemie2Chemie 1
Aardrijkskunde1Aardrijkskunde 1
Geschiedenis2Geschiedenis 2
Godsdienst2Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding2Lichamelijke opvoeding2
Informaticawetenschappen1
Optievak2Optievak2

Grieks-Latijn

Vijfde jaar 32Zesde jaar (schooljaar 2024-2025)32
Grieks4Grieks 5
Latijn4Latijn 4
Nederlands4Nederlands 4
Frans3Frans 3
Engels2Engels 2
Wiskunde 3Wiskunde 3
Natuurwetenschappen2Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde1Aardrijkskunde 1
Geschiedenis2Geschiedenis2
Godsdienst2Godsdienst2
Esthetica1Wereldliteratuur 1
Lichamelijke opvoeding2Lichamelijke opvoeding2
Optievak2Optievak 2

Grieks-wiskunde

Vijfde jaar 32Zesde jaar (schooljaar 2024-2025)32
Grieks4Grieks 4
Nederlands4Nederlands 4
Frans3Frans 3
Engels2Engels 2
Wiskunde 6Wiskunde 6
Biologie1Biologie1
Fysica1Fysica1
Chemie2Chemie 1
Aardrijkskunde1Aardrijkskunde 1
Geschiedenis2Geschiedenis 2
Godsdienst2Godsdienst 2
Informaticawetenschappen1
Lichamelijke opvoeding2Lichamelijke opvoeding2
Optievak2Optievak2

Latijn-moderne talen

Vijfde jaar 32Zesde jaar (schooljaar 2024-2025)32
Latijn4Latijn 4
Nederlands4Nederlands 4
Frans4Frans 4
Engels3Engels 3
Duits2Duits2
Wiskunde 3Wiskunde 3
Natuurwetenschappen2Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde1Aardrijkskunde 1
Geschiedenis2Geschiedenis 2
Godsdienst2Godsdienst 2
Esthetica1Wereldliteratuur 1
Lichamelijke opvoeding2Lichamelijke opvoeding2
Optievak 2Optievak2

Latijn-wiskunde

Vijfde jaar 32Zesde jaar (schooljaar 2024-2025)32
Latijn4Latijn 4
Nederlands4Nederlands 4
Frans3Frans 3
Engels2Engels 2
Wiskunde 6Wiskunde 6
Biologie1Biologie1
Fysica1Fysica1
Chemie2Chemie 1
Aardrijkskunde1Aardrijkskunde 1
Geschiedenis2Geschiedenis 2
Godsdienst2Godsdienst 2
Informaticawetenschappen 1
Lichamelijke opvoeding2Lichamelijke opvoeding2
Optievak2Optievak2

Moderne talen

Vijfde jaar 32Zesde jaar 32
Taaltechniek – taalredactie 1Taaltechniek – taalredactie 1
Nederlands4Nederlands 4
Frans5Frans 4
Engels3Engels 3
Duits2Duits 2
Spaans2Spaans2
Wiskunde 3Wiskunde 3
Natuurwetenschappen2Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde1Aardrijkskunde 1
Geschiedenis2Geschiedenis 2
Godsdienst2Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding2Lichamelijke opvoeding2
Esthetica 1Wereldliteratuur 1
Uitdieping Spaans of Duits1
Optievak2Optievak2

Humane wetenschappen

Vijfde jaar 32Zesde jaar (schooljaar 2024-2025)32
Sociologie en Gedragswetenschappen4Sociologie en Gedragswetenschappen 4
Filosofie 2Filosofie 2
Kunstbeschouwing2Kunstbeschouwing2
Nederlands4Nederlands 4
Frans3Frans 3
Engels2Engels 2
Wiskunde 3Wiskunde 3
Natuurwetenschappen2Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde1Aardrijkskunde 1
Geschiedenis2Geschiedenis 2
Godsdienst2Godsdienst 2
Statistiek 1Statistiek 1
Lichamelijke opvoeding2Lichamelijke opvoeding2
Optievak2Optievak2

Wetenschappen-Wiskunde

Vijfde jaar 32Zesde jaar32
Nederlands4Nederlands 4
Frans3Frans 3
Engels2Engels 2
Wiskunde 6Wiskunde 6
Biologie2Biologie2
Fysica3Fysica2
Chemie2Chemie 2
Aardrijkskunde1Aardrijkskunde 2
Informaticawetenschappen1
Geschiedenis2Geschiedenis 2
Godsdienst2Godsdienst 2
Esthetica1
Lichamelijke opvoeding2Lichamelijke opvoeding2
Optievak 2Optievak2
Optie Media2Optie Filosofie2


Optievakken vijfde jaar

  1. Woord
    De klemtoon ligt op expressie en creativiteit: je gaat aan de slag met literaire bronnen (poëzie, proza, theater …). Gedurende twee lesuren per week word je begeleid in het je eigen maken en het tot leven wekken van een (eigen/literaire) tekst. Je kruipt zelf in je pen, in de huid van een personage en creëert een nieuw geschreven/gesproken/visueel product.
  1. Createlier (beeld)
    Deze optie biedt je de kans om je artistieke talenten (verder) te ontwikkelen. Je mag je creativiteit de vrije loop laten en werken met verschillende materialen en technieken. Elke week gaan we aan de slag met originele materialen en creëren we wonderlijke sculpturen, tekeningen … kortom kleine kunstwerken.
  2. Steam
    ‘Science, Technology, engineering, Arts and Mathematics’ biedt je de kans om onder deskundige begeleiding je eerste stappen in de meer geavanceerde digitale wereld te zetten. Op een praktische manier laten we je kennismaken met verschillende toepassingen en programma’s die gebruikt worden binnen wetenschappen en technologie. Zo leer je bijvoorbeeld coderen of een virtuele wereld creëren. Een aanrader voor creatieve digitale makers.
  3. Psychologie en Sociologie (niet voor Humane Wetenschappen)
    De belangrijkste psychologische en sociologische theorieën en wetenschappers passeren de revue. We staan stil bij het individu en hoe zijn gedrag en emoties beïnvloed worden door de omgeving, de groep waartoe iemand behoort of net niet. Zo krijgen we tevens een beter zicht op maatschappelijke trends en hoe daarmee om te gaan. We verduidelijken de theorieën met voorbeelden uit de actualiteit.
  4. Wiskunde
    In de optie Wiskunde van het vijfde jaar komen onderwerpen aan bod die in de zuivere of toegepaste wiskunde essentieel zijn maar niet op het leerplan staan van het vak Wiskunde 6u in het secundair onderwijs. Deze onderwerpen zijn boeiend, uitdagend en bereiden goed voor op cursussen Wiskunde en Wetenschappen aan de universiteit.

Optievakken zesde jaar

  1. Woord
    De klemtoon ligt op expressie en creativiteit: je gaat aan de slag met literaire bronnen (poëzie, proza, theater …). Gedurende twee lesuren per week word je begeleid in het je eigen maken en het tot leven wekken van een (eigen/literaire) tekst. Je kruipt zelf in je pen, in de huid van een personage en creëert een nieuw geschreven/gesproken/visueel product.
  2. Createlier Muziek
    Deze optie biedt je de kans om je artistieke talenten (verder) te ontwikkelen. We reiken de leerlingen tools aan om creatief te denken, de artistieke gevoeligheid aan te wakkeren en vaardigheden onder de knie te krijgen. Onder begeleiding kunnen de leerlingen hun eigen muziekprojecten uitwerken.
  3. Steam
    ‘Science, Technology, Arts and Mathematics’ biedt je de kans om onder deskundige begeleiding je eerste stappen in de meer geavanceerde digitale wereld te zetten. We laten je kennismaken met verschillende toepassingen en programma’s die gebruikt worden om bijv. te coderen of een virtuele wereld te creëren.
  4. Filosofie
    We gaan op zoek naar de wortels van onze cultuur en richten ons op de fundamentele levensvragen die doorheen onze hele geschiedenis zijn onderzocht. Het vertrekpunt is de Griekse filosofie (Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, …), maar al vlug wordt een brug geslagen naar moderne filosofen als Hegel, Nietzsche, Marx, Heidegger, … Op verschillende momenten tijdens het jaar wordt ook thematisch gewerkt en is er plaats voor discussie over bv. wat de ideologie is achter politiek, wat de zoektocht naar ‘waarheid’ inhoudt, wat de betekenis is van ‘geluk’, wat het ‘deconstructivisme’ inhoudt …
  5. Wiskunde
    In de optie Wiskunde van het zesde jaar komen onderwerpen aan bod die in de zuivere of toegepaste wiskunde essentieel zijn maar niet op het leerplan staan van het vak Wiskunde 6u in het secundair onderwijs. Deze onderwerpen zijn boeiend, uitdagend en bereiden goed voor op cursussen Wiskunde en Wetenschappen aan de universiteit.