Inschrijven

Inschrijving broers en zussen

Er geldt een voorrangsregel voor broers en zussen van maandag 10 januari 2022 (vanaf 8.00 u.) tot en met vrijdag 21 januari 2022 (tot 16.00 u.). Na deze datum kan uw zoon/dochter geen voorrang meer laten gelden. 

Het inschrijven gebeurt digitaal. Concreet betekent dit dat u vanaf maandag 6 december 2021 telefonisch (02 506 89 20) een afspraak kunt maken voor het online intakegesprek dat dient plaats te vinden in de periode van maandag 10 januari tot en met vrijdag 21 januari 2022. 

Voor de inschrijving ontvangt u een e-mail met richtlijnen: zo moet u ondermeer een scan of duidelijke foto van de identiteitskaart en een pasfoto van uw dochter/zoon doorsturen. Het communicatie-adres is ‘inschrijvingen@mabobrussel.be’.

In het kader van het inschrijvingsdecreet zal er ook gevraagd worden of u aan één of meer GOK-indicatoren voldoet en/of uw thuistaal het Nederlands is. 

GOK betekent ‘gelijke onderwijskansen’. Een school heeft plaatsen voor GOK-leerlingen (25%) en voor niet-GOK-leerlingen (75%). Dit houdt in dat:

Thuistaal Nederlands houdt in dat één van beide ouders één van onderstaande documenten bezit (u hoeft deze niet meer voor te leggen bij een reeds ingeschreven broer of zus): 

Inschrijvingen voor het eerste jaar

1. Aanmeldingsperiode

Aanmeldingen

Ouders melden hun kind aan via www.inschrijveninbrussel.be tussen 7 maart 2022 vanaf 9.00 u. en 31 maart 2022 tot 16.00 u.  

Controle voorrangsdocumenten – Tussen 31 maart 2022 en 29 april 2022 controleert de school de voorrangsdocumenten Nederlands, GOK en NGOK.

De school nodigt de ouders hiervoor uit.

ROM 

2. Inschrijvingsperiode

 Inschrijven aangemelde leerlingen 1A: van 13 mei 2022 tot en met 7 juni 2022

3. Opvisperiode

Opvullen vrijgekomen plaatsen: vanaf 7 juni 2022.

 De vrijgekomen plaats is voor de leerling die:

= Nederlanstalig is als de plaats die vrijkwam behoorde aan een leerling uit de voorrangsgroep Nederlands

= tot hetzelfde contingent behoort als de leerling wiens plaats vrijkwam

4. Vrije inschrijvingen

Inschrijvingen voor tweede – zesde jaar

Deze inschrijvingen gebeuren van 16 mei 2022 tot en met 31 mei 2022. 

De leerling kan rechtstreeks ingeschreven worden, maar alle inschrijvingen zullen digitaal verlopen. Contacteer hiervoor via het nummer 02 506 89 20. 

Heeft de school geen zicht op de capaciteit of is de capaciteit bereikt (= volzet)? De school weigert de leerlingen en zet ze in chronologie op de wachtlijst. Nederlandstaligen hebben voorrang tot 55%.  

Bij elke weigering bezorgt de school het weigeringsformulier binnen de 4 kalenderdagen aan de ouder. Dat kan digitaal of per post. Op het weigeringsformulier staat de capaciteit + de plaats op de wachtlijst vermeld.