Inschrijven

Inschrijving broers en zussen

Er geldt een voorrangsregel voor broers en zussen van maandag 10 januari 2022 (vanaf 8.00 u.) tot en met vrijdag 21 januari 2022 (tot 16.00 u.). Na deze datum kan uw zoon/dochter geen voorrang meer laten gelden. 

Het inschrijven gebeurt digitaal. Concreet betekent dit dat u vanaf maandag 6 december 2021 telefonisch (02 506 89 20) een afspraak kunt maken voor het online intakegesprek dat dient plaats te vinden in de periode van maandag 10 januari tot en met vrijdag 21 januari 2022. 

Voor de inschrijving ontvangt u een e-mail met richtlijnen: zo moet u ondermeer een scan of duidelijke foto van de identiteitskaart en een pasfoto van uw dochter/zoon doorsturen. Het communicatie-adres is ‘inschrijvingen@mabobrussel.be’.

In het kader van het inschrijvingsdecreet zal er ook gevraagd worden of u aan één of meer GOK-indicatoren voldoet en/of uw thuistaal het Nederlands is. 

GOK betekent ‘gelijke onderwijskansen’. Een school heeft plaatsen voor GOK-leerlingen (25%) en voor niet-GOK-leerlingen (75%). Dit houdt in dat:

Thuistaal Nederlands houdt in dat één van beide ouders één van onderstaande documenten bezit (u hoeft deze niet meer voor te leggen bij een reeds ingeschreven broer of zus): 

Inschrijvingen voor het eerste jaar

1. Aanmeldingsperiode

Aanmeldingen

Ouders melden hun kind aan via www.inschrijveninbrussel.be tussen 7 maart 2022 vanaf 9.00 u. en 31 maart 2022 tot 16.00 u.  

Controle voorrangsdocumenten – Tussen 31 maart 2022 en 29 april 2022 controleert de school de voorrangsdocumenten Nederlands, GOK en NGOK.

De school nodigt de ouders hiervoor uit.

ROM 

2. Inschrijvingsperiode

 Inschrijven aangemelde leerlingen 1A: van 13 mei 2022 tot en met 7 juni 2022

3. Opvisperiode

Opvullen vrijgekomen plaatsen: vanaf 7 juni 2022.

 De vrijgekomen plaats is voor de leerling die:

= Nederlanstalig is als de plaats die vrijkwam behoorde aan een leerling uit de voorrangsgroep Nederlands

= tot hetzelfde contingent behoort als de leerling wiens plaats vrijkwam

4. Vrije inschrijvingen

Inschrijvingen voor tweede – zesde jaar

Vanaf 16 mei t.e.m. 1 juni geldt er een voorrang thuistaal Nederlands. 
Indien er een geldig bewijs thuistaal Nederlands kan voorgelegd worden kunnen ouders hun kind aanmelden tijdens de bovenvermelde periode. Nederlandstaligen hebben voorrang tot 55%.  
De aanmelding voor een plaats zal chronologisch bekeken worden.  

Via deze link kan je aanmelden.

Vanaf 1 juni kan iedereen zich aanmelden voor een plaats.  

Onze school neemt contact op van zodra we zicht hebben op plaatsen. De afspraken voor een intake gesprek zullen plaatsvinden in juli (1 juli t.e.m. 6 juli)  en augustus ( 25 augustus t.e.m. 31 augustus).

Alle vragen over de inschrijvingen van hogere jaren kan men stellen per mail via inschrijvingen@mabobrussel.be