Inschrijving

 

I. INSCHRIJVING BROERS EN ZUSSEN

 
De inschrijvingen van broers en zussen zullen plaatsvinden tussen 7 en 18 januari 2019. Dat betekent dat u nu best al telefonisch een afspraak maakt met de school via het nummer 02 506 89 20.
 
 

II. OVERIGE INSCHRIJVINGEN

 

VOORSTEL VAN MINISTER VAN ONDERWIJS, HILDE CREVITS, OMTRENT HET INSCHRIJVINGSRECHT

 

1 Scholen met capaciteitstekort melden verplicht aan

Scholen met capaciteitsproblemen zullen voortaan verplicht digitaal aanmelden.
 
In de capaciteitsregio’s (Brussel, Gent en Antwerpen) melden alle scholen verplicht centraal aan.
 
Er komt in heel Vlaanderen en Brussel één tijdslijn voor aanmeldende basisscholen en één voor aanmeldende secundaire scholen.
In het secundair onderwijs zullen ook scholen die niet digitaal aanmelden deze tijdlijn moeten respecteren.
 
VOORSTEL: aanmelden in het secundair onderwijs gebeurt vanaf 1 april 2019, de inschrijvingen starten voor het secundair onderwijs op 29 mei 2019.

 

 

2 Voorrangsregel

In het secundair onderwijs behouden we de voorrangsregels voor broers en zussen en kinderen van personeel.
 
Loting wordt het leidende principe om vrije plaatsen in een school toe te kennen. Daardoor gebeurt er automatisch al een evenwichtige spreiding van leerlingen. Bij een gunstige loting bepaalt de hoogste schoolkeuze van de leerling in welke school hij of zij kan inschrijven.
 
In Brussel worden de voorrangsregels voor Nederlandstaligen verstevigd door het percentage van 55% naar 65% op te trekken, zowel in het basis- als het secundair onderwijs.
 
Daar bovenop krijgen leerlingen die al 9 jaar schoolliepen in het Nederlandstalig onderwijs ook nog een voorrang van 15% in het secundair onderwijs.
 
Gelieve de tijdslijn van de inschrijvingsprocedure via https://www.inschrijveninbrussel.be/nl op te volgen. Van zodra er meer informatie is, zal u ook alles op onze website kunnen lezen.
Maria-Boodschaplyceum Moutstraat 22 - 1000 Brussel tel. 02 506 89 20 - E-mail: info@mabobrussel.be - foto's: Kris Van Beek - webdesign: Filip Vandeputte