Studietraject

De eerste graad is een oriënterende graad. Dat betekent dat je enerzijds keuzes maakt die bepalend zijn voor je verdere leertraject, maar dat je anderzijds nog kan proeven van verschillende vakken, om te weten welke richting je wil uitgaan. De eerste keuze die je moet maken is die tussen klassieke talen en moderne wetenschappen.

Klassieke studiën

Met de voeten in het verleden en de blik op de toekomst

Ben je graag met taal bezig en heb je een ruime belangstelling voor literatuur en cultuur in het algemeen en voor de oudheid in het bijzonder?
Dan zul je je thuisvoelen in de studierichting van de klassieke studiën.
 
De studie van Latijn en/of Grieks vergt heel wat inzet en nauwkeurigheid; tegelijkertijd scherpt het je geheugen door het memoriseren van woordenschat en spraakkunst. Je verwerft inzicht in de structuur van een taal die helemaal anders is opgebouwd dan het Nederlands, en door deze vergelijking verwerf je ook een beter inzicht in de structuur en finesses van de eigen taal.

Teksten in eenvoudig Latijn en/of Grieks wijden je in in de leefwereld van Romeinen en Grieken: de omvang van het Romeinse rijk, naamgeving bij de Romeinen, slavernij, brood en spelen, de Perzen, Alexander de Grote, allerhande mythologische onderwerpen, ...
 

 

Moderne wetenschappen

Maatschappelijke vorming, een tegenhanger van klassieke talen

Maatschappelijke vorming (op onze school ook wel 'mabo', of maatschappelijke bouwstenen, genoemd) biedt een alternatief voor klassieke studiën. Ook hier verwerf je heel wat nieuwe woordenschat en is een wekelijkse studie van de leerstof nodig om de lessen optimaal te kunnen volgen.
 
Mabo bevat een tweeluik: enerzijds gaan de lessen over het maatschappelijk en relationeel handelen en anderzijds over het economisch functioneren. In het tweede jaar behandelt de cursus ‘mabo’ verder het relationele aspect van ons leven.
De bedoeling is hier de woordenschat, de beeldtaal en de verhalen die elders ter sprake komen in vertaalde vorm aan te bieden, zodat de Nederlandse taal verrijkt wordt met deze elementen.
De cursus wekt de belangstelling voor economie en humane wetenschappen en helpt bij het maken van de juiste studiekeuze in de tweede graad.
 
 
 
 
 

 

 

 

Maria-Boodschaplyceum Moutstraat 22 - 1000 Brussel tel. 02 506 89 20 - E-mail: info@mabobrussel.be - foto's: Kris Van Beek - webdesign: Filip Vandeputte