Studietraject

De eerste graad is een observerende en oriënterende graad. Dat betekent dat je een algemene brede vorming krijgt en tevens keuzes maakt waarbij je kan proeven van verschillende vakken, om je talenten en interesses te verkennen. De eerste keuze die je moet maken is die tussen de optie met of zonder Klassieke talen.
 

Waarvoor kiezen we in 1A Algemene Vorming (27 lesuren)?

- Eén uur Engels.
 
- Met de vakken Aardrijkskunde, Natuurwetenschappen en Techniek werken we in wetenschapsblokken (voor- of namiddag) waarin we de leerstof thematisch en vakoverschrijdend aanpakken.
 
- Periodevakken voor Beeld en Geschiedenis om de leerlingen gedurende een half jaar onder te dompelen in deze vakken.
 
- We integreren de leerplandoelen van het funderend leerplan in de verschillende vakken en onze schoolactiviteiten waarbij de leerlingen een open blik ontwikkelen op de maatschappij (bv. Amnesty International: Schrijf-ze-Vrijdag).
 
- De leerlingen volgen het nieuwe vak ‘Mens en samenleving’.
 
- We behouden het Plusproject (2 lesuren) binnen de Algemene Vorming voor leerlingen die nood hebben aan extra uitdaging, erg snelle en creatieve denkers zijn, hoogbegaafd zijn of ontwikkelingsvoorsprong hebben. Het project werkt volgens een draaideurmodel, zodat men ook in de loop van het schooljaar kan instappen indien gewenst.
 
 

Waaruit bestaat het keuzegedeelte (5 lesuren)?

- Leerlingen die al meteen voor een sterk theoretische richting opteren kunnen bij de start kiezen voor 4 uren verdieping Klassieke talen.
 
- Ofwel kan er gekozen worden voor drie verkennende en verdiepende projecten, 2 uur per week, met het accent op wetenschap (‘Innovatie en Techniek’), taalvaardigheden (‘Taalatelier Nederlands’) en kunst & cultuur (‘Artistieke Vorming’); én voor extra differentiatie
via een taalatelier Frans en een Wiskunde-atelier, telkens 1 uur per week.
 
- De leerplandoelen van het ICT-leerplan verdelen we over het nieuwe vak ‘Computerlabo’ (1 lesuur) dat alle leerlingen wordt aangeboden gedurende een half jaar.
 
- De tweede helft van het jaar bieden we voor wie Klassieke talen kiest 1 lesuur Taalatelier Frans of Taalatelier Nederlands; de andere leerlingen genieten van 1 lesuur Antieke Cultuur.
 
- Uiteraard bieden we een gedifferentieerde aanpak binnen alle vakken en uren.
 
Maria-Boodschaplyceum Moutstraat 22 - 1000 Brussel tel. 02 506 89 20 - E-mail: info@mabobrussel.be - foto's: Kris Van Beek - webdesign: Filip Vandeputte